Noi interpretam legea

in favoarea dumneavoastra

Phone

+40 21 313 14 46

EN | FR | ESP

Echipa noastră oferă servicii juridice personalizate, adaptate special profilului dumneavoastră de activitate și problemelor cu care vă confruntați.

Informare: Misiunea noastră este de a vă informa cu privire la drepturile și obligațiile dumneavoastră, ținând cont de evoluția constantă a textelor legislative, a actelor normative sau a practicii judiciare.

Realizarea proiectelor: Determinăm împreună cu dumneavoastră oportunitatea și fezabilitatea proiectelor pe care doriți să le realizați, cu respectarea normelor legale. Vă sfătuim exact ce conduită trebuie să adoptați pentru preîntâmpinarea oricăror probleme de ordin juridic.

Consiliere: Vă asigurăm asistența pentru negocierea și încheierea de acorduri și contracte și putem interveni în interesul dumneavoastră în afara oricărui context contencios, în vederea adoptării unor soluții amiabile de rezolvare a diferendelor în care sunteți implicați.

Redactare de acte: Intervenim pentru redactarea oricăror acte cu caracter juridic: cereri de chemare în judecată, contracte de muncă, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte comerciale, orice acte care se raportează la activitatea economică și socială a societăților comerciale sau a persoanelor fizice.

Asistare și reprezentare în justiție: În cazul în care soluția contencioasă este singura posibilă, vă reprezentăm și pledăm, în scopul atingerii unui rezultat pozitiv, atât în prima instanță cât și în căile ordinare și extraordinare de atac, în fața instanțelor judecătorești, instanțelor arbitrale și organismelor cu activitate jurisdicțională.